«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv

Mittetulundusühing Viljandimaa Singel
Vaimse Tervise Päevakeskus
Põhikiri (klikka pealkirjal).

Mittetulundusühing Viljandimaa Singel on asutatud eesmärgiga arendada ja säilitada psüühilise erivajadusega inimeste elukvaliteeti ja iseseisvat toimetulekut, et elada tavapärases elukeskkonnas võimalikult pikalt. Psüühilise erivajadusega inimesed- raske, sügava ja püsiva kuluga psüühikahäirega inimesed, sealhulgas nii psüühilise haigusega e. vaimuhaigusega kui ka vaimupuudega e.  vaimse alaarenguga isikuid.
Osutame psüühilise erivajadusega täisealistele isikutele, kes oma tervislikust seisundist tulenevate tegevusvõime piirangute,vaimse võimekuse või muude toimetulekuraskuste tõttu vajavad toetust igapäevaelus osalemiseks ning igapäevaeluga toimetulekul teistega võrdsetel alustel  mõeldud riiklike toetavaid erihoolekandeteenuseid  vastavalt Sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud üldnõuetele ja Eesti erihoolekandeteenuse kvaliteedijuhisele. Teenustele suunamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet.
 Osutame järgmisi teenuseid:
 • igapäevaelu toetamise teenus
 • toetatud elamise teenus
 • töötamise toetamise teenus


Meie missioon on toetada psüühilise erivajadusega inimese taastumist, pakkudes kvaliteetseid vaimse tervise teenuseid ja väärtustada hoolivust.
Meie visioon: MTÜ Viljandimaa Singel on klientide, partnerite ja ühiskonna poolt tunnustatud sotsiaalsektori arendamise ja sotsiaalteenuste osutamise keskus. Tunnustus tähendab meile- klientide rahulolu, kvaliteetseid sotsiaalteenuseid, edukalt toimivat organisatsiooni.
Meie väärtused:
Partnerlus
 • oleme avatud ja kaasame kliente ja nende peresid kui võrdväärseid partnereid
 • hindame inimlikkust, oleme mõistvad ja väärtustame iga inimese individuaalsust
 • suhtume austuse ja lugupidamisega kõigisse oma koostööpartneritesse
Usaldusväärsus
 • oleme oma valdkonnas asjatundlikud
 • pakume kvaliteetseid teenuseid
 • lähtume parimatest kogemustest ja töömeetoditest
 • oleme stabiilsed ja loome turvatunnet
Elurõõm
 • kanname elurõõmu ja sisendame lootust
 • peame oluliseks elutahet, armastust, tasakaalu ja rahulolu
 • hindame huumorimeelt ja positiivsust
 • aitame leida elule eesmärki ja tähendust