«
»

Mittetulundusühing Viljandimaa Singel
E: viljandimaasingel@gmail.com
M: 53301207


 
Teenustele saamine

Alates 01.04.2019 igapäevaelu toetamise, toetatud elamise ja töötamise toetamise teenusele saamiseks ei ole vajalik eelnev psühhiaatri hinnang või rehabilitatsiooniplaan.

Kui inimesel on enne 01.01.2016 koostatud kehtiv rehabilitatsiooniplaan, on tal õigus eelpool nimetatud teenuseid saada rehabilitatsiooniplaani alusel, kuid juhul, kui need teenused on rehabilitatsiooniplaanis märgitud vajalike teenustena.

Teenuste saamiseks on vaja inimesel või tema eestkostjal esitada esmalt erihoolekandeteenuse taotlus, mille saab täita ja saata

*riigiportaalis www.eesti.ee
*e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee
*posti teel

 Taotluse täimiseks võid pöörduda ka
*SKA Teenuste osakonna erihoolekande ja rehabilitatsiooni talituse teenuste
Viljandimaa konsultandi poole
(Vabaduse plats 2, Viljandi)
Asti Kallissaar
M: 5193 5037
E: asti.kallissaar@sotsiaalkindlustusamet.ee


*MTÜ Viljandimaa Singel töötajate poole (Posti 17, Viljandi)

Erihoolekandeteenuse taotluse menetlemine võtab aega kuni 40 tööpäeva.

Juhtumikorraldaja hindab inimese erihoolekandeteenuse vajadust 
7 eluvaldkonna põhiselt:
*sotsiaalsed suhted
*vaimne tervis
*füüsiline tervis
*hõive
*vaba aeg ja huvitegevused
*elukeskkond
*igapäevaelutoimingud
ning väljastab teenusele suunamiseks nii erihoolekandeteenuse osutamise otsuse kui ka suunamisotsuse.
Pärast suunamisotsuse väljastamist peab inimene pöörduma  soovitud teenuseosutaja poole kokkulepitud tähtpäevast arvates hiljemalt 3 päeva jooksul.


Sotsiaalkindlustusamet
Erihoolekandeteenused.
Abivahendite hüvitamine. Infoleht.