«
»

Tegevuskava


 

Mittetulundusühing Viljandimaa Singel
Vaimse Tervise Päevakeskuse kava

viljandimaasingel@gmail.com
433 4266, 5373 0089

 

veebruar 2018
 

Esmaspäev


 
  9-11 PILLIÕPE
10-15 AVATUD ATELJEE
10-15 TERVISEsaal
16-19 TANTS
                                                             
Teisipäev


 
10-11 JOOGA
10-15 AVATUD ATELJEE
10-15 TERVISEsaal
15-17 BIBLIOteraapia

15-17 kunstkäsitööring
         "Osavad käed"
6.02 kell 15
Avatud ateljees õpituba- Sõbrapäevaks südamekujuline karp


 
Kolmapäev


 
 
9-11 PILLIÕPE
10-15 AVATUD ATELJEE
10-15 TERVISEsaal
14-15 TANTSUteraapia
15-17 kunstkäsitööring
         "Osavad käed" 
16-19 FOTO, VIDEO, AUDIO
7.02 kell 15
Avatud ateljees õpituba-
Sõbrapäevaks südamekujuline karp
 
Neljapäev


 

10-15 AVATUD ATELJEE
10-15 TERVISEsaal
10-12 MUUSIKAteraapia
14-16 LAULMINE
16-17 MUUSIKAteraapia

 
1.02, 08.02, 15.02 ja 23.02 
kell 11
Jõusaalitreening
treener RUTH VAAR
Reede


 
10-14 VABA AJA             TEGEMISED     
Iga kuu
2. kolmapäeval spaakülastus-
Väljasõit 12.30
Posti 17 
Registreeru !

 1xkuus Suhtlusring (poliitika, reisimine, tervislik toitumine jne)
või õpituba Avatud ateljees ("Ma ise ilutegija", "Osavad käed") 
T 06.02.2018
kell 15.00

spetsiaalselt ainult meestele
loeng"Mehe tervis"
lektor uroloog
Dr Tõnu Juul, kes modereerib ka vestlusringi "Mehed meestega meestest"
Dr.Juuli haigestumise tõttu jääb ära.


Registreeru bussireisile
Lõuna-Poolasse ja Slovakkiasse
29.08.-04.09.2018- 7päeva
 täpsemalt -www.abz.ee

   PAKUME
Individuaalset tuge ja nõustamist

 igapäevase eluga toimetulekul, erinevate toimingute sooritamisest isiksusliketeemade läbiarutamiseni. Pakume individuaalset nõustamist ka lähedastele ja pereliikmetele
Teraapiagruppe
 Biblioteraapia
Muusikateraapia
Tantsuteraapia
 
Huviringe, mis on üles ehitatud teraapiatöö põhimõtetel
Avatud ateljee (käeline loovtegevus)
Draamaring
Fotoring
Pilliring

Lauluring                                                                                                                                                                                                
Tantsuring

Õppegruppe                                                                                                                                                                                  
Tervislik liikumine
Meesteklubi
Arvuti
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


Teenustele saamine

Igapäevaelu toetamise, toetatud elamise ja töötamise toetamise teenusele suunatakse nii psühhiaatri hinnangu kui rehabilitatsiooniplaani alusel.
Kui inimesel on enne 01.01.2016 koostatud kehtiv rehabilitatsiooniplaan, on tal õigus eelpool nimetatud teenuseid saada rehabilitatsiooniplaani alusel, kuid juhul, kui need teenused on rehabilitatsiooniplaanis märgitud vajalike teenustena.

Alates 01.01.2016 saab inimese suunata eespool nimetatud teenustele psühhiaatri hinnangu alusel, rehabilitatsiooniplaani ei ole enam vaja koostada.

Teenuste saamiseks on vaja inimesel või tema eestkostjal esitada esmalt erihoolekandeteenuse taotlus, mille saab täita ja saata

*riigiportaalis www.eesti.ee
*e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee
*posti teel

 Taotluse täimiseks võid pöörduda ka
*SKA Viljandimaa juhtumikorraldaja poole (Vabaduse plats 6, Viljandi)
*MTÜ Viljandimaa Singel töötajate poole (Posti 17, Viljandi)

Erihoolekandeteenuse taotluse menetlemine võtab aega kuni 15 tööpäeva.

Juhtumikorraldaja hindab inimese erihoolekandeteenuse vajadust ning väljastab teenusele suunamiseks nii erihoolekandeteenuse osutamise otsuse kui ka suunamisotsuse.
Pärast suunamisotsuse väljastamist peab inimene pöörduma  soovitud teenuseosutaja poole kokkulepitud tähtpäevast arvates hiljemalt 3 päeva jooksul.