«
»

Tegevuskava


Vaimse Tervise Päevakeskuse kava

 november 2017
 

Esmaspäev


 
  9-11 PILLIÕPE
10-15 AVATUD ATELJEE
10-15 TERVISEsaal
16-19 TANTS
 
Teisipäev


 

10-15 AVATUD ATELJEE
10-15 TERVISEsaal
15-17 BIBLIOteraapia

15-17 kunstkäsitööring
"Osavad käed"
14.11 kell 15.30
toimub biblioteraapiaringi ürituse raames silmaringi avardav
loeng "Uudissõnu eesti keeles" 
lektor Virve Kirsi

14.11  kell 18.30
väljasõit Paistu näitetrupi etendusele "Mamma"- peaosas Eve Atka.
Koht: Ramsi Vaba Aja Keskus

 
Kolmapäev


 
 
9-11 PILLIÕPE
10-15 AVATUD ATELJEE
10-15 TERVISEsaal
14-15 TANTSUteraapia
15-17 kunstkäsitööring "Osavad käed" 

16-19 FOTO, VIDEO, AUDIO
15.11  kell 15.00
Eve Metsa õpituba-
Makramee
Neljapäev


 

10-15 AVATUD ATELJEE
10-15 TERVISEsaal
10-12 MUUSIKAteraapia
14-16 LAULMINE
16-17 MUUSIKAteraapia

 
30.10 kell15.00
Sakala keskuses
Andresepäeva ball
Reede


 
10-14 VABA AJA TEGEMISED 3.11
"Vahtra" tantsud tähtedega
Rapla Kultuurikeskuses
väljasõit 15.30 
Iga kuu
2. kolmapäeval spaakülastus-
Väljasõit 12.30
Posti 17 
Registreeru !

 1xkuus Suhtlusring (poliitika, reisimine, tervislik toitumine jne)
või õpituba Avatud ateljees ("Ma ise ilutegija", "osavad käed")

Lisategevusena toimuvad tugitegevused individuaalselt kliendiga:
motiveerimine, abistamine, juhendamine, nõustamine, õpetamine, planeerimine, analüüsimine jne

 
30.11 kell 15.00
teemaõhtu "Andresepäeva ball"

Sakala keskuses
Registreeru.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            E-post: viljandimaasingel@gmail.com


Teenustele saamine

Igapäevaelu toetamise, toetatud elamise ja töötamise toetamise teenusele suunatakse nii psühhiaatri hinnangu kui rehabilitatsiooniplaani alusel.
Kui inimesel on enne 01.01.2016 koostatud kehtiv rehabilitatsiooniplaan, on tal õigus eelpool nimetatud teenuseid saada rehabilitatsiooniplaani alusel, kuid juhul, kui need teenused on rehabilitatsiooniplaanis märgitud vajalike teenustena.

Alates 01.01.2016 saab inimese suunata eespool nimetatud teenustele psühhiaatri hinnangu alusel, rehabilitatsiooniplaani ei ole enam vaja koostada.

Teenuste saamiseks on vaja inimesel või tema eestkostjal esitada esmalt erihoolekandeteenuse taotlus, mille saab täita ja saata

*riigiportaalis www.eesti.ee
*e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee
*posti teel

 Taotluse täimiseks võid pöörduda ka
*SKA Viljandimaa juhtumikorraldaja poole (Vabaduse plats 6, Viljandi)
*MTÜ Viljandimaa Singel töötajate poole (Posti 17, Viljandi)

Erihoolekandeteenuse taotluse menetlemine võtab aega kuni 15 tööpäeva.

Juhtumikorraldaja hindab inimese erihoolekandeteenuse vajadust ning väljastab teenusele suunamiseks nii erihoolekandeteenuse osutamise otsuse kui ka suunamisotsuse.
Pärast suunamisotsuse väljastamist peab inimene pöörduma  soovitud teenuseosutaja poole kokkulepitud tähtpäevast arvates hiljemalt 3 päeva jooksul.