«
»

Mittetulundusühing Viljandimaa Singel                
                                                                                                          viljandimaasingel@gmail.com 
                                                                                                           433 4266, 5373 0089
Riiklike hoolekandeteenuste hulka kuuluvad erihoolekandeteenused on suunatud täisealistele isikutele,kellel on raskest,sügavast või püsivast psüühikahäirest tulenevalt välja kujunenud suurem kõrvalabi ja juhendamise vajadus ning kes vajavad toimetulekuks professionaalset kõrvalabi. Isikule erihoolekandeteenuse osutamise otsustab Sotsiaalkindlustusamet.

Mittetulundusühing Viljandimaa Singel  osutab Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsusega psüühilise erivajadusega inimestele kolme erihoolekande teenust:

1.Igapäevaelu toetamise teenus,mille eesmärgiks on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.
Sotsiaalkindlustusameti tegevusluba nr SEH000047, tähtajatu 
maksimaalne isikute arv 75

2.Toetatud elamise teenus,mille eesmärgiks on tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades, sealhulgas juhendades isikut igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel, eelarve koostamisel, eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste kasutamisel, ühise elukorralduse reeglites kokku leppimises ja kokkulepete täitmises.
Sotsiaalkindlustusameti tegevusluba nr SEH000209, tähtajatu
maksimaalne isikute arv 30 

3.Töötamise toetamise teenus,mille eesmärgiks on isiku juhendamine ja nõustamine tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.
Sotsiaalkinlustusameti tegevusluba nr SEH000278, tähtajatu
maksimaalne isikute arv15 Tegevusi viiakse läbi vastavalt päevakeskuse nädala tegevuskavale ja planeeritud üritustele  päevakeskuses asukohaga Posti 17, 71020 Viljandi, Viljandimaa
Asutus on lahti tööpäevadel E-R 9.00-17.00
e-post: viljandimaasingel@gmail.com