«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv

Mittetulundusühing Viljandimaa Singel                
                                                                                                          viljandimaasingel@gmail.com 
                                                                                                           5373 0089
Riiklike hoolekandeteenuste hulka kuuluvad erihoolekandeteenused on suunatud täisealistele isikutele,kellel on raskest,sügavast või püsivast psüühikahäirest tulenevalt välja kujunenud suurem kõrvalabi ja juhendamise vajadus ning kes vajavad toimetulekuks professionaalset kõrvalabi.
Teenusele saamiseks on vaja inimesel või tema eestkostjal esitada esmalt erihoolekandeteenuse taotlus, mille saab täita ja saata
*riigiportaalis www.eesti.ee
*e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee
*posti teel
Taotluse täitmiseks võid pöörduda ka
*SKA viljandimaa juhtumikorraldaja poole ( Vabaduse plats 2, Viljandi)
*MTÜ Viljandimaa Singel töötajate poole (Posti 17, Viljandi)

Alates 01.04.2019 teenusele saamiseks ei ole vaja eelnevat psühhiaatri hinnangut või rehabilitatsiooniplaani.
Inimese  teenusevajaduse hindab Sotsiaalkindlustusameti piirkondlik juhtumikorraldaja
7 eluvaldkonna põhiselt : 
*sotsiaalsed suhted
*vaimne tervis
*füüsiline tervis
*hõive
*vaba aeg ja huvitegevused
*elukeskkond
*igapäevatoimingud

Isikule erihoolekandeteenuse osutamise või sellest keeldumise otsustab Sotsiaalkindlustusamet 40 tööpäeva jooksul taotluse ja kõikide nõutavate dokumentide saamisest arvates.

Mittetulundusühing Viljandimaa Singel  osutab Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsusega psüühilise erivajadusega inimestele  erihoolekandeteenustest 3 toetavat teenust:

1.Igapäevaelu toetamise teenus,mille eesmärgiks on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.
Sotsiaalkindlustusameti tegevusluba nr SEH000047, tähtajatu 
maksimaalne isikute arv 75

2.Toetatud elamise teenus,mille eesmärgiks on tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades, sealhulgas juhendades isikut igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel, eelarve koostamisel, eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste kasutamisel, ühise elukorralduse reeglites kokku leppimises ja kokkulepete täitmises.
Sotsiaalkindlustusameti tegevusluba nr SEH000209, tähtajatu
maksimaalne isikute arv 40 

3.Töötamise toetamise teenus,mille eesmärgiks on isiku juhendamine ja nõustamine tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.
Sotsiaalkinlustusameti tegevusluba nr SEH000278, tähtajatu
maksimaalne isikute arv15 Tegevusi viiakse läbi vastavalt päevakeskuse nädala tegevuskavale ja planeeritud üritustele  päevakeskuses asukohaga Posti 17, 71020 Viljandi, Viljandimaa
Asutus on lahti tööpäevadel E-R 9.00-17.00
e-post: viljandimaasingel@gmail.com