«
»

Riiklike hoolekandeteenuste hulka kuuluvad erihoolekandeteenused on suunatud täisealistele isikutele,kellel on raskest,sügavast või püsivast psüühikahäirest tulenevalt välja kujunenud suurem kõrvalabi ja juhendamise vajadus ning kes vajavad toimetulekuks professionaalset kõrvalabi. Isikule erihoolekandeteenuse osutamise otsustab Sotsiaalkindlustusamet.

Mittetulundusühing Viljandimaa Singel  osutab Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsusega psüühilise erivajadusega inimestele kolme erihoolekande teenust:

1.Igapäevaelu toetamise teenus,mille eesmärgiks on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.

2.Toetatud elamise teenus,mille eesmärgiks on tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades, sealhulgas juhendades isikut igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel, eelarve koostamisel, eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste kasutamisel, ühise elukorralduse reeglites kokku leppimises ja kokkulepete täitmises.

3.Töötamise toetamise teenus,mille eesmärgiks on isiku juhendamine ja nõustamine tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.Tegevusi viiakse läbi vastavalt päevakeskuse nädala tegevuskavale ja planeeritud üritustele  päevakeskuses asukohaga Posti 17, 71020 Viljandi, Viljandimaa
Asutus on lahti tööpäevadel E-R 9.00-17.00
E-post: viljandimaasingel@gmail.com